EDITORIAL

Ecuria Ekonomike e Vendeve të Ballkanit Perëndimor Tremujori III 2018

Komisioni Evropian publikoi përmbledhjen e përditësuar të zhvillimeve ekonomike për vendet e Ballkanit Perëndimor më 12 tetor 2018, që publikohet çdo tremujor të vitit. Rritja ekonomike vazhdoi në Ballkanin Perëndimor gjatë tremujorit të dytë të […]

  • Themelimi i Këshillit Kombëtar Për Shoqërinë Civile: Sfidë apo Arritje? Organizatat e shoqërisë civile (OSHC) luajnë një rol të rëndësishëm në forcimin e proceseve demokratike dhe konsolidimin e qeverisjes së mirë dhe transparencës, ndaj kontributi i tyre duhet [...]
  • Manuali per qytetaret EU Policy Hub
    Anëtarët e Forumit të Politikave të Integrimit, me mbështetjen e Fondacionin Friedrich Ebert në Tiranë dhe Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, kanë përgatitur botimin me titull “Manuali për qytetarët”. Ky manual ka për qëllim [...]
  • 1. Projekti ‘Mbështetja për Procesin e Integrimit Europian – Faza III’ Bashkimi Evropian në Shqipëri jep fonde për një gamë të gjerë projektesh dhe programesh që mbulojnë fusha të tilla si: zhvillimi rajonal dhe urban, [...]

EU POLICY HUB NE RRJETET SOCIALE

KONTAKT

Mob: +355 69 281 7502 Email: info@eupolicyhub.eu Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri