MBËSHTETJA BUXHETORE DHE MEKANIZMI I QASJES SEKTORIALE NË SHQIPËRI: MËSIME TË NXJERA

ISSUE BRIEF 30 | Maj | 2019

Mbështetja Buxhetore Sektoriale (MBS), në kuadër të fondeve IPA II, është mekanizëm financiar i Bashkimit Evropian që mbështet vendet partnere në arritjen e rezultateve konkrete dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Edhe pse kanë kaluar rreth 5 vite nga nënshkrimi i Kontratës së parë për Reformën Sektoriale për përfitimin e Mbështetjes Buxhetore, ky punim është një përpjekje për të evidentuar disa mësime të nxjerra dhe formulimin e rekomandimeve për përmirësimin e mëtejshëm në zbatim të këtij instrumenti dhe maksimizimit të përfitimit prej tij…

Shkarko Dokumentin KETU