Informimi i vazhdueshëm, angazhimi pro-aktiv, dhe ndikimi pozitiv në përshpejtimin e procesit të integrimit evropian

Përgjatë vitit 2019, me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Forumi i Politikave të Integrimit / EU Policy Hub (EUPH) zbatoi projektin ‘Informimi i vazhdueshëm, angazhimi pro-aktiv, dhe ndikimi pozitiv në përshpejtimin e … Vazhdoni me leximin e Informimi i vazhdueshëm, angazhimi pro-aktiv, dhe ndikimi pozitiv në përshpejtimin e procesit të integrimit evropian