MANUALI PËR QYTETARËT

Të njohim projektet e Bashkimit Europian në Shqipëri

ATELIER EUROPE – TIRANA

INTEGRATION TALKS

KARAVANI I INTEGRIMIT

“RI-ACT; Promovo Aktivizmin në Komunitetin Tënd Lokal!”“RI-ACT: Promovo Aktivizmin në Komunitetin tënd Lokal!” është një projekt i zbatuar nga EU Policy Hub në partneritet me Qendrën “Epoka e Re” Fier, i mbështetur nga Lëviz Albania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC. Projekti ka synuar të rrisë pjesëmarrjen e të rinjve në nivelin vendor, duke rritur ndërgjegjësimin në lidhje me funksionimin e këshillave rinorë.