Të njohim projektet e Bashkimit Europian në Shqipëri

1. Projekti ‘Mbështetja për Procesin e Integrimit Europian – Faza III’ Bashkimi Evropian në Shqipëri jep fonde për një gamë të gjerë projektesh dhe programesh që mbulojnë fusha të tilla si: zhvillimi rajonal dhe urban, … Vazhdoni me leximin e Të njohim projektet e Bashkimit Europian në Shqipëri