Forumi “EU Policy Hub” është një organizatë e krijuar me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) dhe Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) – Zyra për Shqipërinë, që synon angazhimin e profesionistëve të rinj në promovimin, monitorimin e ecurisë dhe ushtrimin e ndikimit mbi procesin e integrimit të vendit në strukuturat europiane.  Ajo synon të angazhojë profesionistë të rinj në promovimin, monitorimin dhe ndikimin e procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

Shqipërisë iu dha statusi zyrtar i vendit kandidat për pranimin në BE në qershor 2014 dhe Komisioni Evropian vendosi që vendi do të punojë drejt përmbushjes së pesë prioriteteve kryesore për hapjen e negociatave të pranimit.

Këta faktorë kanë intensifikuar përpjekjet e brendshme për hartimin e politikave, si dhe kanë nxitur një debat publik mbi përshpejtimin e ritmit të këtij procesi.

Në këtë kontekst, organizatat e shoqërisë civile, grupet e interesit dhe qytetarët pritet të luajnë një rol kyç në monitorimin, përmirësimin dhe përshpejtimin e ritmit të reformës dhe implementimin e prioriteteve, siç përcaktohet në mendimin e Komisionit mbi Shqipërinë.

Prandaj, Forumi i Politikave të Integrimit do të shërbejë si një platformë për shkëmbimin e ideve dhe përmirësimin e procesit, ai do të ndërveprojë me aktorët relevantë vendorë dhe rajonalë, duke nxitur një debat publik mbi hapjen e negociatave të pranimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Forumi do të shërbejë gjithashtu si një zë i pavarur në cilësinë dhe zbatimin e reformave që rrjedhin nga progres raportet vjetore të dhe dokumenta të tjera strategjike.

Cili është synimi ynë?

 • Ndërtimi dhe përmirësimi i kapaciteteve ekzistuese në monitorimin dhe analizimin e zbatimit efektiv të reformave në kontekstin e integrimit në BE nëpërmjet angazhimit të profesionistëve / ekspertëve të rinj;
 • Krijimi i një mjedis interaktiv dhe ndërdisiplinor ku secili anëtar do të ketë mundësi të avokojë, të shkëmbejë dhe të marrë pjesë në iniciativat e ndërmarra nga forumi;
 • Konsolidimi i një kulture të angazhimit qytetar në Shqipëri, në mënyrë që të sigurojë një mbështetje proaktive dhe të qëndrueshme në hapat e ndryshme të procesit të integrimit evropian;
 • Ngritja e grupeve të pavarura të punës për të analizuar dhe diskutuar procesin, kapitujt e negociatave dhe dokumentet strategjike të sugjeruara nga Komisioni Evropian dhe Këshilli Kombëtar për Integrime Evropian (pa kufizim);
 • Publikimi i raporteve dhe studimeve analitike që përqendrohen në përmbushjen e pesë prioriteteve kyçe për hapjen e negociatave të pranimit, me qëllim që të lehtësojë politikën publike dhe pjesëmarrjen qytetare në proceset vendimmarrëse;
 • Mbajtja e takime konsultative me aktorë politikë në nivel kombëtar, rajonal dhe evropian për një shkëmbim efektiv të pikëpamjeve dhe përvojave në lidhje me sfidat e procesit të integrimit evropian.

Vizioni dhe Misioni

Aspirojmë integrimin në familjen evropiane ku larmia e vlerave dhe dialogu janë urat që na bashkojnë.

Misioni i Forumit eshte të kontribuojë në krijimin e sinergjive për integrimin e evropian të vendit nëpërmjet ngritjes dhe funksionimit të një stukture profesionistësh të rinj, të cilët promovojnë, ndikojnë dhe monitorojnë ecurinë e procesit.

 Vlerat

Me besimin dhe vendosmërinë se puna dhe kontributi ynë do t’i shërbejë integrimit të Shqipërisë në familjen e madhe evropiane, vlerat tona të përbashkëta frymëzohen nga:

 1. Profesionalizmi: Përpjekje për të arritur rezultate konkrete në çdo aspekt të punës sonë, duke i bërë ato të njohura tek profesionistët e fushës, qytetarët dhe aktorë të tjerë të interesuar
 2. Përgjegjshmëria: Të qenurit të përgjegjshëm ndaj publikut duke marrë përsipër zbatimin e zgjidhjeve të mundshme
 3. Risia: Dëshira për inovacion, aplikime dhe zgjidhje unike e bashkëkohore
 4. Qasja bashkëpunuese: Bashkëpunimi i ngushtë me organizata që ndajnë të njëjtat vlera dhe objektiva
 5. Vullnetarizmi: Përpjekje të vazhdueshme për të ndikuar pozitivisht në ecurinë e procesit të integrimit
 6. Respekti ndaj tjetrit: Afirmimi dhe respektimi i dinjitetit, potencialeve dhe i kontributit të stafit, institucionecve dhe të gjithë atyre që kanë interes të kontribuojnë në kauzën tonë.

Mendoni se keni edhe ju këto vlera, keni të njëjtat synime dhe doni të bashkoheni me ekpin tonë? Për më shumë klikoni këtu.