EU Policy Hub ka kënaqësinë të prezantojë aktivitetet dhe iniciativat kryesore përgjatë viteve. Çështjet e integrimit evropian kanë qënë në qendër të aktiviteve dhe publikimeve tona. Gjithashtu ne kemi bashkëpunuar me aktorë të ndryshëm për të krijuar sinergjitë e duhura në mbështetje të procesit të integrimit të Shqipërisë në BE.

Për tu njohur më në detaje me punën dhe angazhimin e EU policy Hub në periudhën