Policy Brief

NXITJA E POLITIKAVE PËR TË RINJTË NË KUADËR TË INTEGRIMIT EVROPIAN, PËRMES ZHVILLIMIT TË EKOSISTEMIT TË STARTUP-EVE DHE SIPËRMARRJES

Një shkrim nga EU Policy HUB Duke marrë në konsideratë që vëmendja e pjesës më të madhe të vendeve te botës, në vitet e fundit po zhvendoset drejt inovacionit, sipërmarrjes dhe krijimit të ekosistemeve që […]

Policy Brief

ORGANIZIMI I VETËQEVERISJES VENDORE PËRKRAH HAPJES SË NEGOCIATAVE TË SHQIPËRISË

A janë njësitë e vetëqeverisjes vendore të përgatitura për pjesëmarrje në procesin e negociatave? Një shkrim nga EU Policy HUB Avancimi në procesin e integrimit evropian dhe procesit të hapjes së negociatave, kërkoi hartimin, miratimin […]