Blog

Roli i Rinisë në procesin e integrimit të Shqipërisë në BE – Bisedë me zv. Ministren e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Znj. Aspasjana Kongo

Organizata EU Policy HUB me mbështetjen e Friedrich Ebert Stiftung, zyra e Tiranës, është angazhuar në zbatimin e projektit “Komunikimi i procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në BE”, që ka për qëllim të tërheqë vëmendjen […]

No Picture
Uncategorized

Ndikimi i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, në Integrimin Evropian të Shqipërisë

ROVENA LIPE Jurist Përmbledhje Shteti Shqiptar në përmbushje të objektivave të tij gjeopolitike, për t’u integruar dhe për t’u bërë pjesë e Bashkimit Evropian, është duke plotësuar kriteret e vendosura nga Bashkimi Evropian, të njohura […]

Media

Negocimi i kapitujve

23, “Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore” dhe 24, “Drejtësia, liria dhe siguria” dhe një analizë krahasimore e negocimit aktual të këtyre kapitujve, në Malin e Zi dhe Serbi Një shkrim nga Elda Zenelaj Për më […]

Komunikimi i procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në BEEvents

Komunikimi i procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në BE

EU Policy HUB me mbështetjen e Friedrich Ebert Stiftung, zyra e Tiranës, është angazhuar në zbatimin e projektit “Komunikimi i procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në BE”, që ka për qëllim të tërheqë vëmendjen e […]

No Picture
Komunikimi i negociatave të Shqipërisë me BE-në

Perspektiva e Shqipërisë për Integrimin në Bashkimin Evropian dhe personat me aftësi të kufizuar

Suela Lala, Irma Gjinaj Sipas Censusit të fundit të popullsisë, rezulton se 6,2 % ose rreth 184,987 shqiptarë, kanë një formë të aftësisë së kufizuar. Ndërkohё, OBSH vlerëson se 10-15% e popullsisë botërore, është me […]

Media

Kapitulli 8: Politika e konkurrencës

Në vazhdë të informimit mbi Procesin e Integrimit dhe dinamikave që e shoqërojnë atë, EU Policy HUB sjell një seri informacionesh të përmbledhura që kanë për qëllim të krijojnë një kuadër të përgjithshëm në ndihmë […]

Media

Kapitulli 6: Ligji i ndërmarrjeve

Në vazhdë të informimit mbi Procesin e Integrimit dhe dinamikave që e shoqërojnë atë, EU Policy HUB sjell një seri informacionesh të përmbledhura që kanë për qëllim të krijojnë një kuadër të përgjithshëm në ndihmë […]

Media

Kapitulli 5: Prokurimi publik

Në vazhdë të informimit mbi Procesin e Integrimit dhe dinamikave që e shoqërojnë atë, EU Policy HUB sjell një seri informacionesh të përmbledhura që kanë për qëllim të krijojnë një kuadër të përgjithshëm në ndihmë […]