EUROPA PRANË TEJE

Manual për të rinj Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022

Europa-prane-teje-manual-1

Manuali “Europa pranë teje” ka si qëllim tu ofrojë të rinjve një historik të shkurtër të personaliteteve, ngjarjeve apo proceseve të rëndësishme të formimit të Bashkimit Europian duke e përshtatur me gjuhën e të rinjve dhe me elementë vizual për ta bërë më tërheqës dhe të kuptueshëm për ata.

Ky Manual u realizua nga Forumi i Integrimit Europian/EU Policy Hub, në kuadër të projektit “Arti afron Europën më pranë të rinjve” si pjesë e “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022” me mbështetjen financiare të Bashkisë Tiranë dhe Kongresit Rinor Kombëtar.