KARAVANI I INTEGRIMIT

Karvani i Integrimit, ka për qëllim promovimin e vlerave evropiane dhe ndërgjegjësimin e opinionit publik mbi ndikimin dhe përfitimet që sjell integrimi në Bashkimin Evropian. Vetë procesi i integrimit, më shumë sesa agjendë institucionale, është … Vazhdoni me leximin e KARAVANI I INTEGRIMIT