ZONA EKONOMIKE RAJONALE

Tre vjet pas krijimit – Zbatimi deri më tani dhe e ardhmja, Vështrim i përgjithshëm mbi situatën aktuale

Një shkim nga Florensa Haxhi, PhD

Integrimi ekonomik i Ballkanit Perëndimor nëpërmjet krijimit të një Zone Ekonomike Rajonale, që do të çojë më pas drejt krijimit të një tregu të përbashkët, është kthyer tashmë në një synim jo vetëm për vendet e rajonit, por dhe për BE-në. Themelet për një integrim ekonomik rajonal në Ballkanin Perëndimor, janë hedhur që me hartimin e Strategjisë së Evropës Juglindore 2020, e cila është hartuar në vitin 2011 dhe shërben si një kornizë konvergjence për anëtarësimin në BE me objektiva të përbashkëta rajonale.

Për më shumë mund të gjeni në dokumentin e mëposhtëm: