Kapitulli 3: E drejta e vendosjes dhe liria për të ofruar shërbime

Në vazhdë të informimit mbi Procesin e Integrimit dhe dinamikave që e shoqërojnë atë, EU Policy HUB sjell një seri informacionesh të përmbledhura që kanë për qëllim të krijojnë një kuadër të përgjithshëm në ndihmë të lexuesit.

Objektivi i tyre është të ndihmojnë të vendosen në kontekst lajme të përditshmërisë. Më poshtë do të gjeni Kapitullin 3 i cili ka të bëjë me te drejten e vendosjes, lirise se ofrimit te sherbimeve dhe çfarë hapash priten të bëhen nga vendi ynë që të jetë pjesë e familjes Evropiane.