News

Roli i Kuvendit të Shqipërisë përgjatë procesit të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian

Integrimi në Bashkimin Evropian është një prioritet strategjik i Shqipërisë i cili mbështetet jo vetëm nga të gjitha forcat politike në vend, por edhe nga shoqëria në përgjithësi. Procesi i anëtarësimit në BE është sa […]

Media

Negocimi i kapitujve

23, “Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore” dhe 24, “Drejtësia, liria dhe siguria” dhe një analizë krahasimore e negocimit aktual të këtyre kapitujve, në Malin e Zi dhe Serbi Një shkrim nga Elda Zenelaj Për më […]

Komunikimi i procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në BEEvents

Komunikimi i procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në BE

EU Policy HUB me mbështetjen e Friedrich Ebert Stiftung, zyra e Tiranës, është angazhuar në zbatimin e projektit “Komunikimi i procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në BE”, që ka për qëllim të tërheqë vëmendjen e […]

No Picture
Komunikimi i negociatave të Shqipërisë me BE-në

Perspektiva e Shqipërisë për Integrimin në Bashkimin Evropian dhe personat me aftësi të kufizuar

Suela Lala, Irma Gjinaj Sipas Censusit të fundit të popullsisë, rezulton se 6,2 % ose rreth 184,987 shqiptarë, kanë një formë të aftësisë së kufizuar. Ndërkohё, OBSH vlerëson se 10-15% e popullsisë botërore, është me […]

Media

Kapitulli 8: Politika e konkurrencës

Në vazhdë të informimit mbi Procesin e Integrimit dhe dinamikave që e shoqërojnë atë, EU Policy HUB sjell një seri informacionesh të përmbledhura që kanë për qëllim të krijojnë një kuadër të përgjithshëm në ndihmë […]

Media

Kapitulli 6: Ligji i ndërmarrjeve

Në vazhdë të informimit mbi Procesin e Integrimit dhe dinamikave që e shoqërojnë atë, EU Policy HUB sjell një seri informacionesh të përmbledhura që kanë për qëllim të krijojnë një kuadër të përgjithshëm në ndihmë […]

Media

Kapitulli 5: Prokurimi publik

Në vazhdë të informimit mbi Procesin e Integrimit dhe dinamikave që e shoqërojnë atë, EU Policy HUB sjell një seri informacionesh të përmbledhura që kanë për qëllim të krijojnë një kuadër të përgjithshëm në ndihmë […]

Media

Kapitulli 4: Lëvizja e lirë e kapitalit

Në vazhdë të informimit mbi Procesin e Integrimit dhe dinamikave që e shoqërojnë atë, EU Policy HUB sjell një seri informacionesh të përmbledhura që kanë për qëllim të krijojnë një kuadër të përgjithshëm në ndihmë […]

Komunikimi i negociatave të Shqipërisë me BE-në

Negociatat për anëtarësimin në BE dhe sfidat e Shqipërisë – një takim me Z. Sokol Dedja, Zv. Ministrin e Ministrisë për Evropën e Punët e Jashtme

Në takimin e tretë të serisë së bisedave në zoom, që Forumi i politikave Europiane (EU Policy Hub) po zhvillon me mbështetjen e Friedrich Ebert Stiftung, zyra e Tiranës, në kuadër të projektit “Komunikimi i […]