News

Roli i Kuvendit të Shqipërisë përgjatë procesit të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian

Integrimi në Bashkimin Evropian është një prioritet strategjik i Shqipërisë i cili mbështetet jo vetëm nga të gjitha forcat politike në vend, por edhe nga shoqëria në përgjithësi. Procesi i anëtarësimit në BE është sa […]

No Picture
Publications

EUROPA PRANË TEJE

Manuali “Europa pranë teje” ka si qëllim tu ofrojë të rinjve një historik të shkurtër të personaliteteve, ngjarjeve apo proceseve të rëndësishme të formimit të Bashkimit Europian duke e përshtatur me gjuhën e të rinjve […]

Publications

MBËSHTETJA BUXHETORE DHE MEKANIZMI I QASJES SEKTORIALE NË SHQIPËRI: MËSIME TË NXJERA

Mbështetja Buxhetore Sektoriale (MBS), në kuadër të fondeve IPA II, është mekanizëm financiar i Bashkimit Evropian që mbështet vendet partnere në arritjen e rezultateve konkrete dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Edhe pse kanë kaluar rreth 5 […]

Monitoring

HISTORIKU: ZANAFILLA E ZONËS EKONOMIKE RAJONALE (REA) DHE LIDHJA E SAJ ME AXHENDËN E KONEKTIVITETIT

Baisa Stefa – Tetor 2018Zona Ekonomike Rajonale (REA) u prezantua gjatë Samitit të Triestes në 2017, në kuadër të procesit të Berlinit. Që prej fillimit, REA rezultoi të jetë iniciativa rajonale më dinamike, e cila […]

Publications

4+ Briefs

HUB Monitor është një nga katër shtyllat e aktiviteteve të Forumit të Politikave të Integrimit qëllimi i tij është të monitorojë nga afër procesin e integrimit evropian dhe institucionet e përfshira në të, duke u […]

Komunikimi i procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në BEEvents

Për më shumë vizibilitet, eficiencë dhe efektivitet: Procesi i Berlinit 2.0

EU Policy Hub në bashkëpunim me Institutin për Demokraci “Societas Civilis” – Shkup, European Fund for the Balkans (EFB), Balkans in Europe Policy Advisory Group (BiEPAG) dhe Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë gjatë konferencës […]