A JANË INSTITUCIONET SHTETËRORE SHQIPTARE TË PËRGATITURA PËR HAPJEN E NEGOCIATAVE?

Rëndësia e procesit të transparencës, pjesëmarrjes dhe bashkëpunimit me shoqërinë civile.

Një shkrim nga EU Policy HUB

Shqipëria e ka nisur rrugëtimin e saj në procesin e integrimit evropian nga viti 1991 kur vendosi marrëdhëniet diplomatike me Komunitetin Evropian dhe rreth 9 vite më vonë u njoh zyrtarisht nga Bashkimi Evropian (BE), si një vend kandidat potencial. Prej vitit 2000 e deri më sot Shqipëria është përfshirë në një proces të gjatë reformimi për përparimin në procesin e integrimin evropian dhe aderimin në BE duke përfaqësuar vullnetin dhe dëshirën më të madhe të popullit shqiptar.

Për më shumë mund të gjeni në dokumentin e mëposhtëm: