Policy Brief

NXITJA E POLITIKAVE PËR TË RINJTË NË KUADËR TË INTEGRIMIT EVROPIAN, PËRMES ZHVILLIMIT TË EKOSISTEMIT TË STARTUP-EVE DHE SIPËRMARRJES

Një shkrim nga EU Policy HUB Duke marrë në konsideratë që vëmendja e pjesës më të madhe të vendeve te botës, në vitet e fundit po zhvendoset drejt inovacionit, sipërmarrjes dhe krijimit të ekosistemeve që […]

Policy Brief

ORGANIZIMI I VETËQEVERISJES VENDORE PËRKRAH HAPJES SË NEGOCIATAVE TË SHQIPËRISË

A janë njësitë e vetëqeverisjes vendore të përgatitura për pjesëmarrje në procesin e negociatave? Një shkrim nga EU Policy HUB Avancimi në procesin e integrimit evropian dhe procesit të hapjes së negociatave, kërkoi hartimin, miratimin […]

Policy Brief

ZONA EKONOMIKE RAJONALE

Tre vjet pas krijimit – Zbatimi deri më tani dhe e ardhmja, Vështrim i përgjithshëm mbi situatën aktuale Një shkim nga Florensa Haxhi, PhD Integrimi ekonomik i Ballkanit Perëndimor nëpërmjet krijimit të një Zone Ekonomike […]

Blog

Sfidat e ruajtjes së fuanës së egër në kuadër të procesit të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian

Një shkrim nga Mirjan Topi Bashkimi Evropian, ka ndërmarrë angazhimin e parë për ruajtjen e natyrës që prej vitit 1979 me miratimin e Direktivës Evropiane të Shpendëve, që garanton mbrojtjen e të gjitha llojeve të […]

Blog

PLANET E INVESTIMEVE QË BIEN NDESH ME PROCESIN E INTEGRIMIT TË VENDIT NË BASHKIMIN EVROPIAN – RASTI I AEROPORTIT NDËRKOMBËTAR TË VLORËS

Një shkrim nga Mirjan Topi Qeveria shqiptare ka në plan të ndërtojë një aeroport ndërkombëtar brenda kufijve të Zonës së Mbrojtur Vjosë-Nartë (Peizazhi i Mbrojtur / kategoria V sipas IUCN[1]). Në datë 24 janar 2018, […]