Aktivitetet kryesore të EU Policy Hub gjatë vitit 2017

EU Policy Hub gjatë vitit 2017 ka shënuar një ndër periudhat më intensive që prej krijimit të tij në vitin 2015.

Aktivitet dhe studimet, e bazuara në katër shtyllat kryesore të EU Policy Hub: ndërgjegjësimi, monitorimi, partneriteti dhe angazhimi, kanë përfshirë një numër të madh qytetarësh dhe përfshirë institucione e organizata kombëtare e ndërkombëtare.

Udhëtimet në qytete të ndryshme të Shqipërise për prezantimin e Manualit për Qytetarët u ka bërë mundësuar qytetarëve të kuptojnë më mirë procesin e integrimit.

Dokumentet e shkurtra të politikave kanë dhënë analiza të thelluara të zhvillimeve aktuale, ndërsa Atelier Europe – Tirana ka sjellë më afër kulturën europiane tek publiku shqiptar.

Për më shumë shfletoni ose shkarkoni përmbledhjen e shkurtër të aktiviteteve kryesore të EU Policy Hub gjatë vitit 2017.

Final EUPH broshure 2017