Uncategorized

Procesi i Berlinit nën hijen e Brexit: Lidhja e përpjekjeve të monitorimit të OSHC-ve

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të vlerësojë shkallën e reformave që rrjedhin nga Procesi i Berlinit dhe kontributin e tyre në rritjen e bashkëpunimit rajonal dhe përmirësimit të politikëbërjes në Ballkanin Perëndimor. Ndërkohë, objektivat specifikë janë: 1) vlerësimi […]