Përfituesit e bashkëpunimit intensiv rajonal përmes procesit të Berlinit

Samiti i Londrës ishte samiti i fundit i Procesit të Berlinit, i parashikuar fillimisht 5 vjet. Rrjeti SEE Think Net, ku Forumi i Politikave të Integrimit është pjesë, ka përgatitur një infografik mbi përfituesit e bashkëpunimit intensiv rajonal përmes procesit të Berlinit, duke theksuar arritjet në fushën e bashkëpunimit të të rinjve dhe shoqërisë civile.