Pubications

EDUKIMI KUNDËR KORRUPSIONIT

MANUAL PËR TË RINJ Korrupsioni është njëri prej fenomenve më negative që pengon zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të një vendi. Kjo dukuri shpesh quhet “tumori i shoqërisë”, sepse një njeri i prekur nga tumori humb […]