No Picture
Publications

EUROPA PRANË TEJE

Manuali “Europa pranë teje” ka si qëllim tu ofrojë të rinjve një historik të shkurtër të personaliteteve, ngjarjeve apo proceseve të rëndësishme të formimit të Bashkimit Europian duke e përshtatur me gjuhën e të rinjve […]

No Picture
Uncategorized

HALLKA E MUNGUAR

Shqipërisë ju hapën më në fund negociatat për anëtarësim në BE mbas disa refuzimeve të njëpasnjëshme. Hapja e negociatave shënon një stad të rëndësishëm të marrëdhënieve të Shqipërisë me BE. Procesi i integrimit Europian të […]

Pubications

EDUKIMI KUNDËR KORRUPSIONIT

MANUAL PËR TË RINJ Korrupsioni është njëri prej fenomenve më negative që pengon zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të një vendi. Kjo dukuri shpesh quhet “tumori i shoqërisë”, sepse një njeri i prekur nga tumori humb […]