Forumi “Procesi i Berlinit, në prag të Takimit të Poznanit 2019 ‘”

Forumi Rajonal "Procesi i Berlinit" Përpara Samitit të Poznańit 2019" u organizua në Tirane nga Fourmi i Politikave te Integrimit në kuadër të SEE THINK NET

20 Qershor 2019

Forumi Rajonal “Procesi i Berlinit” Përpara Samitit të Poznańit 2019  organizuar në Tirane nga Fourmi I Politikave te Integrimit  në kuadër të SEE THINK NET, mblodhi në një diskutim të hapur aktorë qeveritarë, të bashkësisë ndërkombëtare, akademisë dhe ekspertëve të fushës për të disktuar rreth së ardhmes së Ballkanit Perëndimor në BE dhe mënyrave se si Procesi i Berlinit mund të kontribuojë në këtë rrugë. Gjatë këtij takimi, organizatat partnere paraqitën dy dokumentet më të fundit të politikave që ofrojnë analiza të rëndësishme në kuadër të Sundimit të Ligjit dhe Bashkëpunimit të Sigurisë në Perëndimin Ballkani.

Në fjalën e tij, Ambasadori i Polonisë në Shqipëri përsëriti rolin themelor që shoqëria civile ka në këtë proces të integrimit në BE, duke theksuar rëndësinë e takimit të nivelit të lartë të Poznanit më 4-5 korrik 2019, takimi i gjashtë që nga viti 2014. Sh.T  Karol Bachura deklaroi se “Polonia ka një interes të madh për integrimin e Ballkanit Perëndimor në BE dhe aktualisht po punon shumë për një Samit sa produktiv në Poznan. Ai gjithashtu përmendi se e ardhmja e Ballkanit Perëndimor ka vetëm një rrugë: BE-në. Në fjalën e tij Sh.T K. Bachura u përqendrua në pajtimin e shoqërive ballkanike si një element kyç i Procesit të Berlinit, i cili përfundimisht do të rrisë përpjekjet për integrim në BE.

Zëvendësministri i Drejtësisë Znj. Fjoralba Caka theksoi se Procesi i Berlinit është i lidhur fort me tre shtyllat kryesore të përcaktuara nga Kriteret e Kopenhagës: Kriteri Politik, Ekonomik dhe ‘Acquis Communitaire’. Në këtë kontekst, të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor kanë një hartë të qartë në arritjen e këtyre kritereve. Gjithashtu Zëvendësministri Caka konfirmoi angazhimin e qeverisë për të punuar me një hap të shpejtë në këtë drejtim, në mënyrë që të ketë rezultate konkrete dhe të prekshme.

Z. Ivan Nikolovski paraqiti iniciativën e rrjetit të 9 organizatave nga vendet e Ballkanit nën emrin SEE Think Net si rrjeti i parë rajonal i OSHC-ve për të monitoruar temat që lidhen me Procesin e Berlinit. Ai theksoi angazhimin e suksesshëm dhe rezultatet e anëtarëve të Rrjetit në mbështetjen dhe kontributin në përpjekjet dhe politikat e pranimit në BE.

Znj. Jovana Marovic Drejtoresha Ekzekutive e Rrjetit Politikon, një nga OShC-të më aktive në Malin e Zi në fushën e integrimit në BE, prezantoi Dokumentin e Politikave “Si të nxisim sundimin e ligjit në Ballkanin Perëndimor: 10 shënime për vendimmarrësit” duke u fokusuar në adresimin e tyre si: përmirësimi i rregulloreve, ndryshimi i kulturës socio-politike, përmirësimi i bashkëpunimit rajonal, përmirësimi i transparencës etj. Në këtë drejtim znj. Maroviç shprehu disa nga shqetësimet kryesore që kanë të bëjnë kryesisht me qasjen e OShC-ve për qasjen në dokumente zyrtare dhe për politikat kombëtare përkatëse. “… qasja e dokumenteve të zyrës do ta bënte qeverisjen më transparente dhe do të rriste kredibilitetin e qytetarëve në politikëbërjen”, theksoi ajo

Znj. Donika Emini, përfaqësuese e Rrjetit të Qendrës së Kosovës për Studime të Sigurisë, prezantoi Brifingin e Politikave: Siguria Rajonale në Ballkanin Perëndimor: Roli i Procesit të Berlinit ndau me publikun disa vëzhgime kyçe në aspektin e bashkëpunimit rajonal të sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Zonja Emini theksoi se është shumë e rëndësishme për të zhvilluar lidhje më të ngushta dhe për të rritur bashkëpunimin midis vendeve të rajonit, për të siguruar shpërndarjen e informacionit ndërmjet institucioneve të zbatimit të ligjit, në mënyrë që siguria të konceptohet në nivel rajonal.

Kati u hap për pyetjet dhe opinionet nga pjesëmarrësit të cilët preku në aspekte të ndryshme të Procesit të Berlinit dhe ndanë mendimet e tyre mbi rritjen, por edhe faktorët pengues për integrimin në BE të Ballkanit Perëndimor.

Rrjeti i mendimit të rrjetit të SEE u krijua në mes të marsit 2018 me qëllim të prodhimit dhe kontributit të inputeve të rëndësishme të politikave dhe ofrimit të rekomandimeve të politikave për temat që rrjedhin nga Procesi i Berlinit. Si e tillë, aktivitetet e saj janë hartuar në mënyrë që të monitorojnë nga afër Procesin e Berlinit dhe fushat politike që përfshin procesi.

Më shumë informacion rreth SEE Think Net Network: http://www.eupolicyhub.eu/en/euph-member-of-the-first-regional-think-tank-network-to-monitor-the-berlin-process/