Blog

Sfidat e ruajtjes së fuanës së egër në kuadër të procesit të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian

Një shkrim nga Mirjan Topi Bashkimi Evropian, ka ndërmarrë angazhimin e parë për ruajtjen e natyrës që prej vitit 1979 me miratimin e Direktivës Evropiane të Shpendëve, që garanton mbrojtjen e të gjitha llojeve të […]

Blog

PLANET E INVESTIMEVE QË BIEN NDESH ME PROCESIN E INTEGRIMIT TË VENDIT NË BASHKIMIN EVROPIAN – RASTI I AEROPORTIT NDËRKOMBËTAR TË VLORËS

Një shkrim nga Mirjan Topi Qeveria shqiptare ka në plan të ndërtojë një aeroport ndërkombëtar brenda kufijve të Zonës së Mbrojtur Vjosë-Nartë (Peizazhi i Mbrojtur / kategoria V sipas IUCN[1]). Në datë 24 janar 2018, […]