Policy Brief

ZONA EKONOMIKE RAJONALE

Tre vjet pas krijimit – Zbatimi deri më tani dhe e ardhmja, Vështrim i përgjithshëm mbi situatën aktuale Një shkim nga Florensa Haxhi, PhD Integrimi ekonomik i Ballkanit Perëndimor nëpërmjet krijimit të një Zone Ekonomike […]

Blog

Sfidat e ruajtjes së fuanës së egër në kuadër të procesit të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian

Një shkrim nga Mirjan Topi Bashkimi Evropian, ka ndërmarrë angazhimin e parë për ruajtjen e natyrës që prej vitit 1979 me miratimin e Direktivës Evropiane të Shpendëve, që garanton mbrojtjen e të gjitha llojeve të […]

Blog

PLANET E INVESTIMEVE QË BIEN NDESH ME PROCESIN E INTEGRIMIT TË VENDIT NË BASHKIMIN EVROPIAN – RASTI I AEROPORTIT NDËRKOMBËTAR TË VLORËS

Një shkrim nga Mirjan Topi Qeveria shqiptare ka në plan të ndërtojë një aeroport ndërkombëtar brenda kufijve të Zonës së Mbrojtur Vjosë-Nartë (Peizazhi i Mbrojtur / kategoria V sipas IUCN[1]). Në datë 24 janar 2018, […]

Blog

Roli i Rinisë në procesin e integrimit të Shqipërisë në BE – Bisedë me zv. Ministren e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Znj. Aspasjana Kongo

Organizata EU Policy HUB me mbështetjen e Friedrich Ebert Stiftung, zyra e Tiranës, është angazhuar në zbatimin e projektit “Komunikimi i procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në BE”, që ka për qëllim të tërheqë vëmendjen […]

No Picture
Uncategorized

Ndikimi i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, në Integrimin Evropian të Shqipërisë

ROVENA LIPE Jurist Përmbledhje Shteti Shqiptar në përmbushje të objektivave të tij gjeopolitike, për t’u integruar dhe për t’u bërë pjesë e Bashkimit Evropian, është duke plotësuar kriteret e vendosura nga Bashkimi Evropian, të njohura […]